DRIVHUSET

 

Planter og andre produkter vi driver frem i drivhuset

Drivhuset slik det ser ut og er plassert i dag. Det har vært flyttet en gang siden vi kjøpte det i 1975. Huset er laget av en dansk fabrikk med firmanavn Eden, har glassvegger og reisverk i aluminium.  Det har luftesjalusi på ene langveggen og to luftevinduer i taket, begge med automatisk åpner som er justert til å begynne luftingen når temperaturen er 20gr.C inne i drivhuset. Vanningen fåregår manuelt, med slange og kanner. Huset brukes til å drive frem sommerblomster, tomatplanter og grønsakplanter på våren. Vi sår gjerne inne i siste halvdel av mars og prikler deretter plantene ut i drivhuset i midten av april, litt avhengig av temperatur og vær. Oppvarmingen foregår da med strøm, en ovn på 2000W gjør jobben, da med termostat som er innstilt på 14gr.C. med de strømprisene vi har i dag håper vi da på mye sol og mildvær etter at vi har startet opp i drivhuset på våren. Plantene vi sår og driver fram er gjerne de samme år for år. Vi har kommet fram til at Dvergasters, Solblomster (Middagsblomster), Tagetes og Lobelia er de blomstene vi liker best som frøplanter. Ellers forkultiverer vi Skaugum begonia slik at denne er stor og fin til utplanting først i juni. Etter at drivhuset er tømt for planter til utplanting i hagen så blir tomatene, som skal stå i drivhuset gjennom sommeren, satt. Disse plantes direkte i jorden langs begge langveggene og den ene tverrveggen, som regel 14 planter i alt. Jorden her er ren kompostjord som jeg skifter ut hvert tredje år. Dette bærer tomatene preg av, især kjennes det på smaken og kvaliteten blir også rimelig bra. Sprøytemidler og kunstgjødsel i drivhuset har alltid vært av de tingene jeg har unngått, slik at noe sykdomsproblemer har jeg nok hatt, men heller det.