SLIK DYRKER VI SKAUGUMBEGONIA

 

Skaugumbegonia er en plante vi setter veldig stor pris på, derfor har vi gjennom mange år funnet vår måte å dyrke denne flotte planten på slik at den kan vise seg fra sine beste sider gjennom hele sommeren til sene høsten. Det hører jo også med at vi har den gamle (Ekte) Skaugum-begoniaen, ikke den ny typen som heter «Bertinii». Denne sorten er spinklere i blomst og bladverk enn den ekte typen er. I den siste tiden har det vært mange henvendelser angående dyrkingsforslag for Skaugumbegonia, på bakgrunn av av dette legges denne siden ut med håp om at den kan være til hjelp og nytte, men hus dette gjelder den ekte skaugumbegoniaen.

Utgangspunktet vårt er forkultur i drivhuset. På bildet her vises det hvordan knollene er når disse hentes frem fra vinterlagringen. De lagres i små plastbakker i kjelleren. De må stå mørkt, kjølig og med passe luftfuktighet. Man må bare passes på at knollene ikke begynner å mugne, eller tørker inn, og husk mørkt og kjølig.

Så til setting av knollene. Det brukes fortrinnsvis plantepotter med en diameter på ca. 17 til 18 cm. og en høyde på ca. 16 cm. Dette er en veldig fin størrelse. Videre fylles denne potten med god plantejord, eks. Hasselfors plantejord i blå sekk 80 liter, denne jorden er etter vår oppfatning noe av det beste som er å få. En må i første rekke tenke på hva som er best for plantene, derfor denne jorden. For å drøye denne jorden noe kan en fylle noe simplere jord i et tynt lag, ca 3 cm. i bunnen av potten. Deretter fylles potten opp med jord til ca 2 til 3 cm. fra toppen. Jorden som fylles trykkes ikke ned i potten, den bare fylles og skal være helt porøs.

Nå er det klart til å sette skaugum-knollen i potten. En tar da en knoll som passer til diameteren på potten. Dvs. den skal ikke være så stor at den kommer bort i sidene på potten. Hvis knollen er for stor må den deles. Erfaringen viser at knollene liker ikke å komme i kontakt med plastveggen på pottene. Altså det legges en passende knoll på jorden i potten, og nå trykkes jorda sammen  ved å presse knollen forsiktig ned i jorden slik at den blir liggende ca. 1,5 cm under topp kanten på potten.

Etter at dette er gjort fyller en på jord over knollen. Denne skal ikke ligge dypt i jorden, det fylles bare ca. 1 cm. med jord over knollen. Jorden som fylles over skal også være helt løs, klemmer altså ikke noe ned på denne. Det er to årsaker til dette, knollene liker å ha porøs jord og hvis knollene har litt store groer kan disse fort skades hvis vi trykker for hardt på disse. Potten vil altså se ut som denne ferdig fylt.

Til slutt vannes det godt slik at jorden nå, ved hjelp av vannet, legger seg godt inn til knollen. Nå er settingen av knollen ferdig og potten settes til driving, i dette tilfelle i drivhuset. Hvis en ikke har drivhus så går det fint å forkultivere knollene inne også. En setter knollene på samme måten som fortalt, men en må da prøve å finne en plass med så mye lys som mulig, og helst ikke alt for varmt. Hvis spirene blir lange bleke og tynne tyder dette på for lite lys, og eventuelt for høy temperatur. En må da prøve å finne en mer egnet plass til pottene. Men en ting er sikkert det vil gi mye lengre blomstring og finere og kraftigere planter hvis en kan finne en måte å få til en god forkultur på. Så nå er det bare å vente på at planten vokser og at sommeren kommer med god ute temperatur slik at vi kan sette ut plantene. De egner seg like godt i både bed og potter, om så er. Under sommeren gjødsles de lett og vannes da det er behov. Egentlig trenger de, skal vi si, middels med vann.

Her skal vi se litt på knollene. Disse kan etter hvert bli ganske store. De utvikler seg gjennom sesongen hvis forholdene er gode. Det vil si hvis sommeren er god og temperaturen er bra, og at jordforholdene er gode. Plantene trenger en lett porøs og varm jord for å bli finest mulig. Hvis vi ser på denne knollen så kan vi se det gamle stilkfeste og noen nye skudd på toppen av knollen. Det er satt inn noen piler for å vise skuddene. Det er viktig at vi ser etter hvilken side skuddene kommer på slik at vi setter knollen med denne siden opp, hvis ikke får skuddene en veldig lang vei opp da disse vil vokse rundt knollen for å komme opp. Så til størrelsen på knollen, det er ingen fordel at knollen er så veldig stor. Den bør være passe, sånn omtrent 5 - 6 cm. i tverrsnitt. Hvis knollene er mye større enn dette er det lurt å dele disse opp. Skal her se på hvordan dette gjøres.

Her er knollen skjært helt over og er nå klar for setting. Sår flatene leger seg selv ved at det dannes en hinne slik at det blir minimum av blødning i sår flaten.

Her er knollen satt i potten og klar for påfylling av jord. Som hovedregel kan en regne med at den buede (konvekse) flaten på knollen er den siden som skal settes ned. Men se alltid på knollen etter spirer, disse vil jo være på den siden som skal peke opp.

Knollene kan i en del tilfeller ha lange spirer (groer). Dette er ikke noen fordel. Disse er som regel svake og de vil stikke langt over jorden etter setting, og de gir ikke noe gode blomsterstilker. Det er derfor å anbefale og knipe av disse noe på lengden.

Man kniper da gjerne disse av ned til første lenkken slik at skuddet blir ca. 1 til 2 cm. langt. Deretter er knollen klar for deling eller setting, alt etter størrelsen på knollen

Dette er måten vi behandler Skaugum plantene våre på, og jeg håper dere vil få like stor glede av disse plantene som vi får, enten denne eller en annen fremgangsmåte blir brukt. Men husk dette gjelder den ekte Skaugumbegoniaen.

Lykke til !!!!