FOTBLAD

 

Fotblad (Podophyllum) stammer fra Østasien, Himalaja og østre Amerika. Planten er flerårig med lys rosa blomster tidlig på våren og på høsten får den store røde frøfrukter som er meget dekorative. Dette er en meget spesiell plante som er skjelden og meget dekorativ.

Planten tidlig på våren med lys rosa blomster og meget dekorative blader.

Etter avblomstring vokser bladene over blomsterstandene og dekker disse. Planten begynner nå å utvikle frøfruktene som etter hvert blir dekket av bladene slik vi ser her nå i siste halvdel av mai. Bladene har nå rustrøde spetter som vil forsvinne etter hvert. En meget variert plante med mange variasjoner gjennom sessongen.

Utover sommeren vokser frøfruktene som er grønne i begynnelsen og etter hvert blir de helt røde og meget dekorative. En herlig og skjelden plante.


                                                Noen planter kan om ønskelig leveres.

Slik ser planten ut i begynnelsen av juni. De rustrøde spettene i bladene er nå borte så nå er bladene rent grønne. Fruktene er nå i god vekst men helt dekket av bladene på dette tidspunktet.