Jan`s Hagegleder

 

Hagen sett mot nord øst

Hagen sett fra terrassen og mot sørvest

Hagen er på totalt tre mål. Jordforholdene er nok ikke av de beste, vi har veldig mye leire i jorden, den er derfor veldig tung og blir veldig hard på de tørreste periodene om sommeren. For å motvirke dette har vi i alle år brukt kompost og plantejord, samt fjernet store mengder leire i bed og andre steder hvor vi ønsker gode vekstforhold. Etter hvert har dette vist gode resultater for nå er vi rimelig fornøyde med forholdene, dvs. vi ser at plantene våre trives og har det bra. Det vi vel er mest interessert i å drive med er nok blomster. Av blomster er vi glade i både stauder , sommerblomster, roser ja egentlig alle blomster, slik at vi har egentlig ikke spesialisert oss på noe felt. Det som i grunnen styrer sortimentet er hva vi kan få til i disse vekstforholdene, og hva som kan overvintre her hos oss. Vi synes derfor det sortimentet vi har kommet frem til nå gir så gode resultater og så mye blomsterglede at vi prøver å holde på de fleste sortene fra år til år.

 Lenker