PEISBEDET

 

Peisbedet er bedet som dekker hele den ene siden av plassen foran peisen, ned mot hagen. I dette bedet har vi mange forskjellige stauder, sommerblomster, liljer, roser, knollplanter mm. Vi har hovedsakelig forskjellige stauder innerst, nærmest peisen, ispedd en del sommerblomster for å opprettholde blomstringen utover hele sommeren. Dette har vist seg å være, for oss en vellykket løsning, idet det blomster nesten like mye hele sommeren og til langt ut på høsten. Fremre delen helt til høyre på bildet har vært brukt til blant annet roser i mange år, men nå er det hovedsakelig Skaugum-begonia og sommerblomster vi planter her.

Her ved peisen har vi sommeren 2000 laget en ny bruddstensmur med bed på toppen. Vi fjernet samtidig to store krypfuruer som sto på høyre siden av peisen i bedhøyde. Disse kan ses på bildet over. Bedet er beregnet på sommerblomster og har derfor ingen fast beplantning, bortsett fra bladliljer (Hosta) i bakkant. Vi er som sagt veldig plaget med tele her hos oss, jeg har derfor laget denne muren på en spesiell måte. Fungerer dette kommer jeg tilbake til byggemåten senere.

Dette er samme plassen som bildet over. men senere på sommeren. Vi har plantet ut Surfina, tre planter, som har vokst slik at de henger helt ned til hellekanten. Bakerst står bladliljerabatten. Mellom surfinaene og bladliljene er det plantet sommergeorginer. Helt til venstre, til høyre for peisen er det plantet noen sommerasters, to margeritter og to roser. Helt bakerst, nærmest peisen, er det satt en søyletuja (Smaragd), i stedet for krypfuruene, og ved siden av den en kuletuja som ikke skal bli alt for høy. Nederst helt til høyre står en Purpurgyvel som blomstrer tidligere på sommeren.