SKAUGUMBEGONIA

 

Skaugum-begonia er en plante vi setter veldig stor pris på, kanskje mye på grunn av at vi har den ekte Skaugum-begoniaen, ikke de som er i salg nå for tiden typen Bertinii. Denne er spinklere i både blomst og bladverk. Vi bruker derfor denne over hele hagen der det passer med en eller flere slike planter, i potter både ved inngangen og på terassen. Bedet over er et bed vi har forran terassen. Her har vi alltid
Skaugum-begonia, enten alene som her, eller sammen med Lobelia og noen ganger Margeritter.

Dette er Peisbedet sommeren 2ooo. Vi starter gjerne plantingen med en kjerne av Skaugum-begonia slik som her, og i dette tilfellet ca. 20 planter. Rundt denne kjernen setter vi så sommer-blomster slik vi ønsker år for år. Her er plantet to typer Tagetes, Asters, Lobelia og Solblomst (Middagsblomst). Jorden i dette bedet har vi arbeidet mye med for å få den tilpasset skaugum-begoniaen. Jorden bør være porøs og varm for at skaugum-knollene skal kunne utvikle seg og vokse gjennom sessongen.

Her ses en av pottene med Skaugum- begonia. Denne står på terassen. Plantene trives utmerket på denne måten. Disse må vannes hver dag med ca. 3 liter vann. Vi tilfører litt gjødesel i vannet etter en stund, men det er veldig lite. Det er satt tre rotknoller i denne potten. Etter hvert som planten vokser så må den støttes opp. Som bildet viser rager plantene høyt over rekkverket og blir fyldig.

Over ses bedet langs innkjørslen til garasjen. Vi bruker også mye Skaugumbegonia her. Nesten helt ytterst til høyre ser vi en gruppe med ca. 20 skaugum-begoniaer, helt ytterst til venstre en mindre gruppe med tre planter  og en enkelt plante som står alene litt lenger til høyre for denne gruppen. Rundt ellers i bedet har vi fire typer Tagetes, Asters, Solblomst (Middagsblomst) og Lobelia. Som en ser er det skaugum-begoniaen som er den bærende planten i bedet.

I dette bedet er det også fjernet mye av den opprinnelige jorden. Vi har fylt inn mye huminal, plantejord og kompost. Dette med kompost ser ut til å være noe av det likeste vi kan bruke til skaugum-begoniaen. Knollene vi tar inn er gjennom sommeren vokst og utviklet seg slik at mange av dem er store som asjetter. Disse kan da om våre deles opp i flere mindre knoller som utvikler sommerens nydligst planter.
(Se Dyrkningsveiledning) Gjødsling elleres er vi veldig forsiktige med.

Her er innhøstingen av skaugumknollene i full gang. Dette starter jeg med så nær opp til den første frostnatten jeg kan komme. Størrelsen på knollene kan en få en anelse om på dette bildet. Knollene tas forsiktig opp. Bruker gjerne å dra i blomsterstenglene samtidig som jeg hjelper til med en liten spade. Etter at  knollen er tatt opp brytes alle blomsterstenglene helt nede på knollen. Dette er viktig, ellers vil det som er igjen av stenglen ligge å veske og danne råte i knollen. Deretter rengjøres knollen for jord, så godt det lar seg gjøre, og legges til tørk. Etter at den er tørket på overflaten legges den til vinterlagring på et mørkt, ikke for tørt og varmt sted.


Om ønskelig kan knoller skaffes.