TOMATER

 

Tomater er en av de produktene vi har drevet med helt siden vi startet med drivhus i 1975. Vi har prøvd mange forskjellige sorter, og med mange forskjellige resultater. De sortene vi vel har hatt best resultat med er Gemini F1, Bifftomat Vision og Moneymaker. Både Moneymaker og Gemini F1 er egentlig frilandstomater, men vi synes de også einer seg godt for drivhuset vårt. Vi setter også gjerne en plante eller to av Cherytomat, for å ha og spise som sukkertøy som vi sier.

Her vises tomatplantene under driving. (et veldig dårlig bilde, men det er det jeg har) Plantene er nå så store at de er klare for utplanting i bunnen på drivhuset. Vi sår disse plantene inne i mars og driver dem der til drivhuset er klart for prikling i månedsskiftet mars - april. Jeg prikler plantene i forholdsvis store potter for disse vokser fort og trenger derfor noe og utvikle rotsystemet i. Plantene får gjerne stå i pottene til de er en 50 til 60 cm høye, så planter jeg dem ut i bunnen av drivhuset. Den første tiden blir de stående sammen med andre sommerplanter som står til forkultur, og det ser ut til at de trives med dette.

Tomatene har her nylig fått fri plass i drivhuset. Selve utplantingen blir foretatt på et tidligere tidspunkt, og da er bunnen i drivhuset fult av Skaugum-begonia og andre knollplanter som står til forkultur. Vi må sette tomatene før huset tømmes på grunn av at plantene blir for store til å være i potter. Jorden jeg bruker til tomatene er ren kompostjord. Komposten som brukes er to år gammel, og er vendt to ganger i løpet av denne tiden. Tomatene ser ut til å trives godt i denne jorden, og aromaen på tomatene blir helt nydelig. Noe form for kunstgjødsling eller giftsprøyting forekommer ikke i drivhuset. Prøver å drive helt økologisk.

Etter hvert som plantene vokser binder jeg dem opp i en stålstreng i taket. Alle tjuvskuddene fjernes så nær som et. Jeg lar alltid plantene mine gå frem med to stengler. Dette for å øke avlingen og det fungerer bra. Det danner seg tomatkart på stengel nr to på et veldig tidlig tidspunkt og disse modnes sammen med tomatene på hovedstengelen. Når plantene når takhøyde kapper jeg toppen. Det er da så langt ut på sommeren at de tomatene som måtte bli høyere opp ikke vil  modnes på normalt vis. Plantene er nå så fyldige at det bør fjernes en del blader for at solen skal komme til tomatene.

Nå er snart tiden der for å smake på årets første tomat, det er alltid like spennende synes jeg. Det er ingen tvil om at jorden tomatene vokser i har veldig mye å si på smaken. En annen ting er jo også sorten. Alle tomatsortene er jo ikke like gode på smak, men dette er jo også en smakssak. Etter hvert som tomatene vokser til er det viktig, i hele vekstperioden, å tilføre riktig og jevn vanning. Hvis en ikke tar dette alvorlig kan tomatene pådra seg unødige kvalitetsskader. Jeg bruker også, når modningen setter i gang for fult, å fjerne flere blader på plantene etter hvert. Det tas som regel et bladsett ellet to, som knekkes helt inne ved stammen, i uken. En må jo selvfølgelig se ann plantene og se hva de kan tåle.
Nå er det bare kosen fremover, tomater kan spises som sukkertøy, især de små. Cherytomat er farlig godt synes jeg.